Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

29.01.2019 sõlmitud veoseveo üldtöökokkuleppe


  ETTA Soodustused liikmele
ETTA
  ETTA Liikmemaksu maksmise kord
ETTA
  ETTA Liiklusabifond (LAF)
ETTA
  ETTA 29.01.2019 sõlmitud veoseveo üldtöökokkuleppe ja ametlikud kommentaarid vene keeles
ETTA
  ETTA Kehtiv sõitjateveo üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA 29.01.2019 sõlmitud veoseveo üldtöökokkuleppe
ETTA
  ETTA Ametlikud kommentaarid 29.01.2019 sõlmitud veoseveo üldtöökokkuleppele
ETTA
  ETTA Töötu toetusfond
ETTA
  ETTA Põhikiri
ETTA
  ETTA Liikmearvestuskord
ETTA
  ETTA Norra erireegleid tutvustav video „Ema esitleb“
ETTA
  ETTA Bussijuhi aasta tööaja arvestuse tabel
ETTA
  ETTA Tulumaks 2018 ja sellega seonduvad küsimused
ETTA
 

VEOSEVEO ÜLDTÖÖKOKKULEPE


I ÜLDOSA


§ 1 Üldtöökokkuleppe reguleerimisala
1. Üldtöökokkulepe on Autoettevõtete Liidu (edaspidi AL) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (edaspidi ETTA) vaheline kollektiivleping, kujutades endast kokkulepete süsteemi baastaset, mis ei välista soodsamate tingimuste kokkuleppimist kollektiivlepingutes ettevõtte tasandil (edaspidi Kollektiivleping, koos Üldtöökokkuleppega – Kokkulepped).
2. Üldtöökokkulepe reguleerib AL kuuluvate veoseveoga tegelevate isikute (edaspidi Tööandja) ja ETTA liikmete (edaspidi Töötaja) ühise nimetusega Pooled, töö- ja kutsealaseid ning sotsiaalsuhteid.
§ 2 Üldtöökokkuleppe kättesaadavus
Üldtöökokkulepe on avalikult kättesaadav ETTA ja AL interneti kodulehtedel.
§ 3 Üldtöökokkuleppe kehtivus
Üldtöökokkulepe jõustub 01.05.2019. aastal ning kehtib kuni 30.04.2022. Käesoleva Üldtöökokkuleppe jõustumisega muutub kehtetuks Poolte vahel 20.12.2012 sõlmitud Riigisisese veoseveo üldtöökokkulepe.
§ 4 Laiendamise kohaldamine
Üldtöökokkuleppega sätestatud töö tasustamise tingimused (§ 5) laienevad ja on kohustuslikud kõigile Eesti Vabariigi territooriumil riigisisest tasulist või oma kulul veosevedu või kabotaa˛vedu korraldavatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, samuti nendele füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellega sõlmitud leping vastab töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veosevedu maanteel.

II TÖÖTASU


§ 5 Töötasu määramise alused
Töötajate kuutasu alammäärad
1. Täistööajaga töötavate autojuhtide kuutasu alammäär alates 01.05.2019 on 950 eurot.
2. Täistööajaga töötavate autojuhtide kuutasu alammäär alates 01.05.2020 on 1 000 eurot.
3. Täistööajaga töötavate autojuhtide kuutasu alammäär alates 01.05.2021 on 1 100 eurot.
4. Kuutasu alammäära hulka ei kuulu ületunnitasu ja tasu riigipühadel töötamise eest.

 


Tallinnas, 29.01.2019


Autoettevõtete Liit                                                                      Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing
Andrei Mändla                                                                            Üllar Kallas
President                                                                                   Juhatuse esimees
/allkirjastatud digitaalselt/                                                           /allkirjastatud digitaalselt/

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA