Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

LAF kasutamise juhend


  ETTA Soodustused liikmele
ETTA
  ETTA Liikmemaksu maksmise kord
ETTA
  ETTA Liiklusabifond (LAF)
ETTA
  ETTA LAF kasutamise juhend
ETTA
  ETTA 29.01.2019 sõlmitud veoseveo üldtöökokkuleppe ja ametlikud kommentaarid vene keeles
ETTA
  ETTA Kehtiv sõitjateveo üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA 29.01.2019 sõlmitud veoseveo üldtöökokkuleppe
ETTA
  ETTA Ametlikud kommentaarid 29.01.2019 sõlmitud veoseveo üldtöökokkuleppele
ETTA
  ETTA Töötu toetusfond
ETTA
  ETTA Põhikiri
ETTA
  ETTA Liikmearvestuskord
ETTA
  ETTA Norra erireegleid tutvustav video „Ema esitleb“
ETTA
  ETTA Bussijuhi aasta tööaja arvestuse tabel
ETTA
  ETTA Tulumaks 2018 ja sellega seonduvad küsimused
ETTA
 

ETTA liiklusabifondi kasutamise juhend
Kinnitatud ETTA konverentsil  06.05.2014

 

I Üldosa

1. Käesolev juhend sätestab ETTA liiklusabifondi (LAF)loomise ja  kasutamise.

2. LAF moodustub ETTA-le laekunud liikmemaksust ETTA konverentsi või volikogu poolt kinnitatud määras.

 

II Kasutamine

3. Liiklusabifondi kasutatakse ETTA liikmetele õigusabi osutamiseks järgmiselt:

3.1. ETTA liikmete nõustamine ja esindamine  liikme töö käigus liikluses tekkinud probleemide kohtuvälisel lahendamisel kuni kriminaalasja algatamiseni;

3.2. ETTA liikmete nõustamine liikme tööga mitteseotud olukorras liikluses tekkinud probleemide kohtuvälisel lahendamisel kuni kriminaalasja algatamiseni;

3.3. ETTA liikmete nõustamine ja esindamine liikme töö käigus toimepandud Liiklusseaduse rikkumise faktides algatatud väärtegude I ja II astme kohtumenetluses;

3.4. ETTA liikmete nõustamine liikme tööga mitteseotud olukorras toimepandud Liiklusseaduse rikkumise faktides algatatud väärtegude kohtumenetluses.

4. Liiklusabifondi kasutatakse ETTA liikmetele töö käigus toimepandud liiklussüüteo faktis algatatud kriminaalasja kohtueelses ja/või I astme kohtumenetluses vajaliku õigusabi osaliseks rahastamiseks järgmistel tingimustel:

4.1. ETTA tasub liikme poolt palgatud lepingulisele kaitsjale kuni 2 000 eurot ühe kriminaalasja kohta advokaadi poolt esitatud arve alusel.

4.2. ETTA tasub liikmele määratud kaitsjale kuni 2 000 eurot ühe kriminaalasja kohta jõustunud kohtuotsuse või -määruse alusel.

5. ETTA võib oma liikme avalduse alusel otsustada rahastada ETTA liikme töö käigus toimepandud liiklussüüteo faktis algatatud kriminaalasjas vajalikku õigusabi üle punktis 4 sätestatud määra ja/või II ja III astme kohtumenetluses. Positiivne rahastamisotsus tehakse juhul, kui on vajalik pretsedendi loomine, kohtulahend on ETTA hinnangul äärmiselt ebaõiglane või esineb muu oluline huvi ETTA kui organisatsiooni jaoks.   

6. Punktides 3, 4 ja 5 nimetatud õigusabile või selle osalisele rahastamisele on õigus ETTA liikmel, kelle ETTA liikmemaksust on raha LAF-i laekunud vähemalt kuus kuud.

 

III LAF valitsemine

7. LAF jooksva aasta eelarve kinnitab ETTA konverents või volikogu.

8. Aasta jooksul LAF-i laekunud, kuid kasutamata jäänud vahendid kanduvad automaatselt üle järgmisesse aastasse.

9. LAF kohustuslik erakorraline reserv on 6 391 (kuus tuhat kolmsada üheksakümmend üks) eurot täisaastas.

10. LAF vabade vahendite investeerimist korraldab ETTA juhatuse esimees vastavalt kinnitatud eelarvele ja ETTA juhtorganite muudele juhistele. Investeeringud kinnisvarasse tehakse ETTA konverentsi või volikogu otsuse alusel.

 

ETTA liiklusabifondi kasutamise juhend

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA