Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

Sektsiooni töö


  ETTA Üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Autojuhtide uudised
ETTA
  ETTA Sektsiooni töö
ETTA
  ETTA Projektid
ETTA
  ETTA Sektsiooni kontaktid
ETTA
  ETTA Autojuhtide aastalõpu koosolek 2016
ETTA
 

 28.12.2016. a toimus Pärnus autojuhtide sektsiooni aastakoosolek

Pärnu Keskraamatukogus toimunud autojuhtide iga-aastane koosolek andis Transpordi Ametiühingule kätte uued tegevussuunad uueks aastaks.  Esinema olid kutsutud Eda Rembel, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist; Ilona Küüts ja Jüri Milov Tööinspektsioonist; Sander Peremees, Politsei –ja piirivalvest. Ülevaate möödunud aastast tegi Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Jaan-Hendrik Toomel.

Autojuhte puudutavast Autoveoseaduse muudatustest rääkinud Eda Rembel tõdes, et seaduse eelnõu on tavapäratult venima jäänud ning muudatuste kehtimist on oodatud juba aastaid. Järgmine tähtaeg on pandud 2017.a teine pool. Veokijuhte puudutab uus seadus rohkem kui kunagi varem. Põhiline muudatus on vastutuse küsimustes, kus juhi süükoormat vähendatakse. Tööandjale tekib kohustus, et tema juhid oleksid vastavate kvalifikatsioonidega ning vastaksid kõikidele nõuetele. Täna tuleb ette tihti olukordi kus politsei karistab ainult juhti, kuigi rikkumise põhjustaja oli tegelikult tööandja. Autojuhid loodavad, et politsei väljub karistuste määramisel oma mugavustsoonist ning hakkab üha enam vastutusele võtma tööandjaid. Autojuht on ettevõtte „tööriist“ ning tema nõuetele vastavus on suuresti tööandja teha. Juhid ei ole ise huvitatud sõitma tehniliselt mittekorras veokiga, kulunud rehvidega, ületama puhkeaega jne. Surve selleks tuleb pahatihti just ettevõttelt.

Ilona Küüts selgitas juhtidele kirjaliku töölepingu olemasolu vajadust. Sellest tulenevalt on probleemide korral töötajal raske/võimatu tõendada enda töötamise mahtu või eelnevalt kokkulepitud töötasu. Mitmete näidete najal võib väita, et pahatihti on vaidluste korral jõupositsioonil tööandja. Samuti rõhutas Küüts kõrgema töötasu kokkuleppimise tähtsust. Tavapäraselt on juhtide töölepingus määratud vabariigi miinimumtasu ning sinna lisanduvad maksuvabad päevarahad. Olukorra probleemiks on see, et miinimumtasu tõttu kannatab töötajate pension, haigusrahad ja puhkusetasud. Lisaks ei võta pangad laenu andmisel sellist inimest tõsiselt. Veel pööras Küüts tähelepanu olukorrale kus töötaja soovib ise lõpetada oma töölepingut, sellisel juhul on tähtis järgida etteteatamise tähtaegu. Lepingu saab lõpetada päeva pealt ainult osapoolte kokkuleppel. Muul juhul kehtib tavapäraselt 30-ne päeva etteteatamise kohustus. Silmas tuleb pidada seda, et kui töötaja liiga vara oma lepingu üles ütleb, tekib tööandjal õigus selle eest hüvitist nõuda.

Jüri Milov andis ülevaate kontrollreidide statistikast ning tõi välja põhilised rikkumised ning selgitas veelkord, et Tööinspektsiooni eesmärk on olla pigem partner kui karistaja. Üheskoos tõdeti, et politsei on sõidu- ja puhkeaega kontrollides väga paindumatu. Liiklus on keeruline ja ettearvamatu ning ettenägematute asjaolude tõttu saavad sõiduaja ületamised karmilt karistatud. Samas peab tõdema, et juhi tööpäeva ette valmistades peavad logistikud vastavalt kogemustele ja tavadele võimalikult palju ette nägema. Pahatihti tehakse sõiduplaanid liiga pingelised kus ei jää ruumi juhuslikeks kõrvalekalleteks.

Jooksvalt tõid veokijuhid välja ADR koolituse ühe võimaliku kitsaskoha. Nimetatud koolitus tuleb läbida iga viie aasta järel, millest ainult esimene on põhikoolitus, ülejäänud täiendkoolitused. Kui aga kasvõi üks päev hilineda täiendkoolitusega, tuleb alustada algusest, ehk läbida jällegi põhikoolitus.

Endiselt teeb veokijuhtidele suurt muret parklate vähesus. Sagedasti kasutavad juhid parkimiseks kohti mis ei ole alati turvalised, ohutud, mugavad. Tihti tuleb ette olukordi kus juht on sunnitud oma veoki parkima pimedal ajal, tee äärde, veidi laiemale teepeenrale. Sellistes kohtades ei ole juttugi ohutusest ega sanitaarsetest tingimustest. Transpordi Ametiühing on selle teemaga hästi kursis ning pika töö tulemusena võetakse Ametiühingut ministeeriumis ja Maanteeametis pigem partnerina. Küsitakse nõu ja arvamust, milliseid parklaid, kuhu ning milliste teenustega autojuhid neid vajaksid. Esimene selline koostöö on kandnud vilja Paide ringil, kuhu hakatakse ehitama spetsiaalselt veoautode parklat. See on aga alles algus ning Ametiühing annab endast parima, et selle teemaga pidevalt kursis olla.

Sander Peremees esitles liiklusohutuse statistikat ning tõi välja sagedasemad liiklusõnnetuste põhjused. Selgitas, et liiklusohutus on meie kõigi enda teha ning koos pingutades ja panustades suudame ära hoida paljud õnnetused. Lisaks kinnitas valmisolekut avameelselt autojuhtidega suhelda, et vähendada juhtide ja politseinike vastuseisu. Kõik teevad oma igapäevast tööd ning parim läbisaamine üksteisega on kasulik mõlemale poolele.

 

Kokkuvõte autojuhtide aastalõpu koosolekust
05. jaanuar 2016

29. detsembril toimus Pärnus autojuhtide aastakoosolek. Hea oli tõdeda, et huvi oli suur ning sai kuulda mitmeid asjalikke ettepanekuid. Transpordi Ametiühingu esimees Jaan-Hendrik Toomel tegi ülevaate ETTA senisest tegevustest ning koos juhtidega pandi paika edasine tegevuskava.

Veoauto parklate teemal tegi ettekande Maanteeameti planeeringute menetlemise talitusest Kaarel Lääne. Maanteeametis on jõutud selgusele, et tänane veokiparklate olukord on problemaatiline ning esineb ohtralt puuduseid. Põhiline juhtide mure on puuduvates elementaarsetes tingimustes nagu näiteks prügikast ja WC võimalused. Tihti on kohad peatumisteks halva või ohtliku teekattega ning valgustamata. Sellistes tingimustes veokite parkimine on aga ohtlik kõigile liiklejatele. ETTA ja maanteeamet on tänaseks kõik Eestis paiknevad suurtele veokitele mõeldud kohad kaardistanud, need liigitanud ning Maanteeameti juhtimisel on alustatud parklate rajamiseks läbirääkimisi tanklate ja maaomanikega. Esimene parkla, kus on võimalus ka juhtidel kaasa rääkida, rajatakse Paide Olerexi kõrvale, kuhu on planeeritud 14-kohaline suur parkla. Edasi oleme kokku leppinud, et selline koostöö erinevate osapoolte vahel jätkub ning läbi ETTA on oodatud ka veokijuhtide ettepanekud.

Täies mahus loe kokkuvõtet meie kodulehel siin.


Ametiühingud: EL-i transporditöötajatele peaksid kehtima samad reeglid
11. oktoober 2015
  
Euroopas käivitati kodanikualgatus nimega "Õiglane Euroopa transport", mille raames plaanitakse koguda miljon allkirja. Algatuse eesmärgiks on muuta Euroopa Liidu reegleid ja seeläbi transporditöötajate töötingimusi ja tagada seaduskuulekatele ettevõtetele aus konkurents.
 

Transpordi Ametiühing alustas kollektiivläbirääkimisi Saku Lättes
07. oktoober 2015
 
Transpordi Ametiühing taotleb alanud läbirääkimistel Saku Lättega palgasüsteemi läbipaistvamaks muutmist ja lisa puhkusepäevi.
 
Transpordi Ametiühingu autojuhtide koordinaatori Tarmo Kahemi sõnul on täna kehtiv kollektiivleping ametiühingu ja Saku Lätte vahel sõlmitud 2009. aastal ning vajab uuendamist ja kaasajastamist.
 
"Teatavasti on autojuhtide tööiseloom füüsiliselt väga kurnav ning seetõttu on uues kollektiivlepingus enam pööratud tähelepanu töötajate tervisele. Näiteks soovivad juhid aastas seaduses ettenähtud puhkusele lisa 5 päeva. Samuti on tööandjale tehtud ettepanek kehtestada töötajatele aastas kolm keskmise töötasuga tervisepäeva," sõnas Kahem.
 
"Lisaks taotleb ametiühing autojuhtide töötasu arvutamise läbipaistvamaks ning töötajale paremini mõistetavamaks muutmist. Tööandja soov on aga seni olnud igat töötajat lisatasusid arvestades eraldi hinnata," lisas Kahem rõhutades vajadust objektiivse süsteemi järele.
 
Tööandja on töötasusid kommenteerides viidanud pidevale palga suurenemisele, kuid ametiühingu hinnangul tuleb see tõus töömahu kasvu pealt. Juhid ei saa mitte kõrgemat töötasu, vaid nad teevad rohkem tööd. Kuskil on aga inimvõimete piir ning töötajate hinnangul peavad hakkama tõusma töötasud ka sisuliselt.
 
Saku Lättes töötab enam kui 20 autojuhti, kelle tööülesanne on joogivee laialivedu ning töö klientide juures. Iseloomult on selline töö nii füüsiliselt kui ka vaimselt kurnav ning ei ole kontimööda igale inimesele. Lisaks lasub autojuhtidel transpordi ajal vastutus kauba säilimise eest ning korrektne tuleb olla ka liikluses politsei silmis.
 
Viimasel ajal on Saku Läte hakanud oma kauba laialivedamisel kasutama renditööjõudu. Kuigi ametiühingul ei ole põhimõttelist vastuseisu sellise tegevuse vastu, on tulnud mitmeid signaale rendifirmades ümbrikupalga maksmiste kohta. Koos Maksu- ja Tolliametiga on sellised skeemid võetud suurema tähelepanu alla ning ausa konkurentsi eesmärgil panustab sellesse oma aega ja teadmisi ka ametiühing kuni probleemi lahenemiseni.
 

 

 

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA