ETTA
Kalju 7-1
10414 Tallinn

LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS

Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Amet *
Tööandja
Kodune aadress *
Mobiiltelefon *
E-post
Kohustun igakuiselt tasuma liikmemaksu kokkulepitud suuruses, arvestusega 1,2% brutopalgast ühel järgnevatest viisidest *
____________
Allkiri