PKK - kollektiivläbirääkimiste käsiraamat

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond

Projekt „PKK – Tööelu kvaliteedi parandamine praktilise kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu väljaandmise ning selle kasutusvõimaluste tutvustamise kaudu” algas 1. oktoobril 2010 ja lõppes 30. septembril 2012.

Projekti kaasfinantseeris Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3.2 „Tööelu kvaliteedi parandamine“

Projekti number: 1.3.0201.10-0015

Projekti periood: 01.10.2010-30.09.2011

Taotleja: Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit

Partnerid: Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Projekti üldeesmärgiks oli tööelu kvaliteedi parandamine, sh võrdse kohtlemise suurendamine, läbi praktilise eesti- ja venekeelse kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu väljaandmise ning selle kasutamist tutvustavate suvekoolide ja seminaride korraldamise.

Projekti raames väljaantud käsiraamat kajastab muutunud ja kehtivat seadusandlust ning annab praktilisi õpetusi ning näpunäiteid, kuidas läbirääkimistel käituda. Lisaks sellele käsitletakse käsiraamatus põhjalikult ka võrdse kohtlemise teemat sh palgalõhe vältimist, töö hindamist, töö- ja pereelu ühitamist, diskrimineerimist töökohal, võrdse kohtlemise aspekte kollektiivläbirääkimiste protsessis, kollektiivlepingute soolise mõju analüüsi jm.

Projekti eesmärgid olid:
   - Võrdse kohtlemise parandamine töökollektiivis läbi vastava eksperdi kaasamise käsiraamatu sisu väljatöötamisse.
   - Sihtgrupi läbirääkimisoskuste parandamine praktiliste näidete kajastamise ja kollektiivläbirääkimiste protsessi samm-sammulise tegevuste kirjeldamise kaudu käsiraamatus.
   - Töötajate ja tööandjate suhete parendamine (kollektiivlepingutega hõlmatud tööpaikade arvu suurendamine) läbi käsiraamatu laialdase levitamise mõlema sihtgrupi seas.
   - Töötajate tööturul püsimise toetamine väga hea läbirääkimise oskuse kaudu, mis on omandatud praktilise kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu kasutamise ning seminaril ja suvekoolis omandatud oskuste abil.
   - Töösuhete selguse suurendamine läbi laiema avalikkuse teavitamise käsiraamatu sisust ja selle kasutusvõimalustest eesti ja vene keeles (laialdane käsiraamatu levitamine, sh selle avalikustamine Internetis).

 

Lisainfo: Jaan-Hendrik Toomel, telefon 507 1177

 

 

 

 

Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat
Практическое руководство по коллективны