Projektid


Transpordi Ametiühing osaleb järgmistes Euroopa Liidu rahastusega seotud projektis.

1) Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat (PKK)
Projekti juhib Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit. Meie osaleme projektis ühena kahest partnerist. Teine partner on Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT). Transpordi Ametiühingu eesmärk selles projektis oli talletada oma 20-aastane läbirääkimiskogemus õpikusse, mida saaksid kasutada meie ja ka teiste ametiühingute tänased ja tulevased töötajad ja usaldusisikud. Käsiraamatu koostamisse kaasame parimaid läbirääkimiste eksperte, kes on on omandanud oma kogemuse just töötingimusi ja palku puudutavatel läbirääkimistel. Käsiraamat valmis 2011. aasta suvel ja projekt lõppes 2011 sügisel.  Loe lähemalt

2) Läänemere Transpordiametiühingute Võrgustik (BTN)
Tegu on rahvusvahelise projektiga, mille eesmärk on kujundada alul Läänemerd ümbritsev ja hiljem kogu Euroopat kattev autojuhtide vennaskond, tagada roolikeerajate teadlikkus õiglastest töö- ja palgatingimustest ning tagada ametiühinguliikmetele igakülgne abi suvalises Euroopa punktis. Võrgustik on planeeritud jätkusuutlikuna funktsioneerima ka pärast projektirahastuse lõppemist. Võrgustikus osalevad Rootsi, Taani, Briti, Saksa, Poola, Tšehhi, Leedu, Läti ja Eesti maanteetranspordi ametiühingud ning Euroopa Transpordiametiühingute Föderatsioon ETF. Loe lähemalt

3) Balti organiseerimisakadeemia (BOA)
Projekti raames kaardistame ühe uue valdkonna Eesti tööturul ning keskendume värbamisele selles valdkonnas.