Lennundustöötajad

Lennundussektsioon

Lennunduse maapealse teenistuse töötajate huvide paremaks esindamiseks on loodud eraldi sektsioon, kuna vaatamata arvamusele, et lennunduses on iga töölõik väga eriline, annab sotsiaalküsimustes parema tulemuse siiski kõigi ametialade esindajate ühine tegevus. Sellele rõhub ka meie lennundussektsioon. Lisaks on meil tihedad suhted teiste maade lennundusühingutega ja see teeb lennundustöötajate esindamise tunduvalt lihtsamaks.

Transpordi Ametiühing on oma liikmeskonna kaudu esindatud mitmetes suuremates lennundusettevõtetes Eestis. Transpordi Ametiühingu lennundustöötajate sektsioon ühendab endas ligi 150 liiget, kes töötavad erinevatel töökohtadel lennundussektoris. Sektsiooni lehel kajastatakse aktuaalsemaid teemasid sektsiooni töös, läbi mille saavad huvilised ennast sektsiooni tegevusega alati kursis hoida.

Sektsiooni kontaktandmed leiad siit.