Teetöötajad

Teedesektsioon
 
Teedesektsioon sai alguse 1999. aastal ja esindas toona ennekõike Maanteeameti alluvuses tegutsenud teedevalitsuste töötajaid. Tänaseks on Transpordi Ametiühing oma liikmeskonna kaudu esindatud mitmes suurimas Eesti teedesektori ettevõttes. Transpordi Ametiühingu teetöötajate sektsioon ühendab endas enam kui 750 teedesektsiooni töötajat. Sektsiooni eesmärgiks on parendada ja võidelda sektsiooni töötajate töötingimuste ja töötasu eest.  
 
Sektsiooni koosolek kutsutakse kokku enamasti vastavalt vajadusele 3 – 4 korda aastas. Koosolekutel käsitletavaid teemasid kajastame ka sektsiooni töö all, läbi mille saavad huvilised ennast sektsiooni tegemistega alati kursis hoida. Sektsiooni liikmete aktiivne osalemine ametiühingu tegevuses ja kaasamõtlemine aktuaalsete teemade ja valdkonna kitsaskohtade üle omab tähtsat rolli.
 
Sektsiooni kontaktandmed leiad siit.