Tööandjale

Hea tööandja, teeme koostööd!

Nii, nagu on viimase aastakümne jooksul muutunud ettevõtted, on muutunud ka ametiühingud. Täna on suhetes tööandjatega Transpordi Ametiühingu eesmärgiks ennekõike vastastikku kasulik koostöö, mitte terav vastandumine. Siin mõned põhimõtted, mille poole püüdleme:

    - räägi läbi, ära ähvarda ja prõmmi - kuldreegel kõigile pooltele.
    - soovime, et kõik ametiühinguliikmed oleksid kaitstud kollektiivlepingutega, mis annavad neile täiendavaid tagatisi ja soodustusi.
    - töötajate huvides eelistame sõlmida üle-eestilisi lepinguid tööandjate liitudega, sest need tagavad turul ühtlase reeglistiku ja vähendavad sisemaise sotsiaaldumpingu ohtu.

Laiendatud leping on meil sõlmitud Autoettevõtete Liiduga ja see on kohustuslik kõigile bussiettevõtetele Eestis. Soovime sarnase leppe sõlmida ka ERAA-ga. Teevaldkonnas on meil lepe Maanteeametiga. Loodame leida partneri ka teede-ehituse valdkonnas.

Suhtleme aktiivselt riigiorganite ja välismaiste ametiühingutega ning oleme valmis vastastikku kasulikuks lobby-tööks koos tööandjatega.

Taotleme riigilt ja omavalitsustelt riigihangete korraldamisel minimaalse palgataseme sätestamist, et vältida konkurentsi töötajate sotsiaalse heaolu arvelt.

Oleme alati valmis oma liikmete tööandjaid konsulteerima tööõiguse küsimustes.

Mis kõige tähtsam: ka töötüli või kohtuvaidluse tingimustes oleme alati avatud konsultatsioonideks ja täiendavateks läbirääkimisteks. Ja veel, kokkulepetes oleme täpsed ja peame omapoolsetest lubadustest rangelt kinni.