Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

Töötajate manifest


  ETTA Autojuhtide aastalõpu koosolek 2017
ETTA
  ETTA Rahvusvaheline koostöö ametiühingu liikmele
ETTA
  ETTA Üldtöökokkuleppe rakendamine
ETTA
  ETTA Jälgi meid Facebookis
ETTA
  ETTA Töötajate manifest
ETTA
  ETTA Liitu e-posti listiga!
ETTA
  ETTA Kui jääd äkki töötuks...
ETTA
  ETTA LIIKMELE: Konto aktiveerimine
ETTA
 


Tahame teha tulemuslikku ja hästi tasustatud tööd Eestis, tahame areneda ja edasi õppida. Töötajates tuleb näha ennekõike inimest, mitte tootmisvahendit. Eesti edu sepistavad kõik koos, seepärast taotleme järgmisi muutusi Eesti elus.

 

TÖÖHÕIVE

1. Valitsus peab seadma eesmärgiks langetada tööpuudust nelja aastaga nelja protsendini.
2. Ettevõtlus- ja palgatoetuste ning töötute täiend- ja ümberõppe rahastamine peab kasvama vähemalt kaks korda.
3. Valitsus ja tööandjad peavad osutama erilist tähelepanu noortele töötutele, juba heitunud töötutele ja teistele tööturu riskigruppidele.

 

DEMOKRAATIA

1. Nõuame riigivõimult ja tööandjatelt ausat juttu ja asjade arutamist ning antud lubaduste ja sõlmitud kokkulepete täitmist.
2. Soovime tööinimest kaitsvate kollektiivlepingute sõlmimist kõigis ettevõtetes ning riigi- ja omavalitsusasutustes.
3. Töötajate kompetents tuleb kaasata otsustamisse kõigis ettevõtetes ja asutustest. Töötajate vabalt valitud esindajad peavad kuuluma aktsiaseltside nõukogudesse.
4. Riigitöötajad vajavad teistega võrdset streigiõigust. Toetusstreigid peavad jääma.

 

HARIDUS ja KOOLITUS

1. Haridus ei ole rikaste privileeg. Tasuta õppekohtade arvu ülikoolides tuleb suurendada ja õppuritele tagada õppetoetuste süsteem.
2. Kõigi töötajate täiendkoolitamine vähemalt kord nelja aasta jooksul peab olema tööandjatele kohustuslik.
3. Tuleb luua innovaatiline töötajate täiend- ja ümberõppefond, mis ammutab oma vahendid ettevõtte tulumaksust.
4. Tööandjate panus töötajate koolitusse tuleb vabastada erisoodustusmaksust.
5. Kõik tööandjad vajavad EAS toel regulaarset koolitust, et tulla toime uuenenud töösuhetega ja tõsta tootlikkust.

 

TÖÖELU

1. Töölepingu seaduse apsud tuleb parandada, eriti ebaõiglase palgaviivise ja muus osas.
2. Üleriiklike harukondlike palgalepetega tuleb tagada sama töö eest sama korralik tasu ja aus konkurents ettevõtjate vahel.
3. Trahvid tööõiguse rikkumise eest peavad kordades suurenema, et tagada kõigi tööandjate õiguskuulekus. Tööinspektsiooni õigused töötingimuste tagamisel tuleb taastada.
4. Soovime riigijuhtidelt tegelikke samme majanduse juhtimiseks teele, mis looks Eestis rohkem kõrgepalgalisi töökohti.
5. Tuleb teha piisavat teavitustööd naiste-meeste palgaerinevusega võitlemiseks.

 

SOTSIAALNE TURVALISUS

1. Töötuskindlustushüvitis tuleb tõsta 70 ja 50 protsendini palgast, pikendada hüvitise maksmist kõigile gruppidele kolme kuu võrra ja laiendada hüvitise saajate ringi.
2. Ravijärjekorrad peavad lühenema. Selleks peavad Haigekassasse solidaarselt maksma kõik, esmane arstiabi aga tuleb tagada kindlustusest sõltumata riigieelarvest.
3. Tõhus tööõnnetus-ja kutsehaiguskindlustus paneb tööandjad panustama ohutusse töökeskkonda.
4. Tööandjate panus töötajate tervisesse tuleb vabastada erisoodustusmaksust.
5. Kohustuslik pensioniiga tuleb kaotada. Inimesed peavad saama ise valida pensionile mineku aja 60-65 eluaasta vahel tingimusel, mida hiljem pensionile minna, seda suurem on pension.

 

 

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA