Sektsiooni töö

 
Bussijuhtide miinimumpalk kasvab 14,3 protsenti
13. märtsil 2015
 
Autoettevõtete Liit ja Transpordi Ametiühing allkirjastasid värske üldtöökokkuleppe, millega tõuseb Eesti bussijuhtide miinimumpalk 14,3 protsenti, lisatasusid sisaldav kuupalk tõuseb aprilliks vähemalt 800 eurole.
 
Kokkulepe kehtib kõigile Eesti bussi-, trammi- ja trollijuhtidele ning selles sisalduvad töö- ja puhkeaja ning töö tasustamise tingimused on täitmiseks kohustuslikud kõigile sõitjate bussiveo teenust pakkuvatele tööandjatele.
 
Värske kokkuleppe järgi hakkavad uued palganumbrid kehtima 1. aprillist, mil tuleb bussijuhile maksta tunnitasu mitte vähem kui 3,20 eurot. Kuutöötasu koos lisatasudega ei tohi jääda alla 800 euro.
Üldtöökokkuleppeid on Eesti transpordisektoris sõlmitud juba üle kahekümne aasta. Täna on Eestis kehtiv kogu sektorit hõlmav lepe lisaks veose- ja bussiveole veel vaid meditsiini valdkonnas.
 

 
Transpordi Ametiühing ja GoBus jõudsid kokkuleppele
29. jaanuar 2015
 
Transpordi Ametiühing ja GoBus sõlmisid eile värske kollektiivlepingu ja palgaleppe, mille järgi teenivad GoBusi bussijuhid alates 1. veebruarist vähemalt 3,30-eurost tunni- ja 810-eurost kuupalka.
Lisaks töötasude tõusule paranevad ettevõttes ka mõned sotsiaalsed tagatised ning bussjuhtide kõrval tõusevad ka mitmete teiste GoBusi töötajate palgad. Samuti jäävad kehtima aasta alguses kehtestatud mullusest kõrgemad lisatasumäärad.
 
Transpordi Ametiühingu esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul paneb eile sõlmitud leping selleks korraks punkti väga pikalt kestnud ning keeruliselt kulgenud kollektiivläbirääkimistele, mille tulemusel sündis läbi mõlemapoolsete kompromisside kokkulepe, millega jäävad loodetavasti rahule nii bussijuhid kui ka tööandja.
 
„Meil on hea meel, et jõudsime läbirääkimiste laua taga värske kollektiivlepinguni ning tunnustame tööandjat pingutuse eest, kuna mõistame, et kokku lepitud numbriteni jõudmine ei olnud tööandjale sugugi kerge,“ rääkis Toomel lisades, et ka riiklikul lepitajal oli suur roll poolte üksteisele lähemale toomisel.
 
Transpordi Ametiühingu bussijuhtide koordinaatori Aare Kübarsepa hinnangul on kollektiivleping GoBusiga täna ja ka varem olnud teistega võrreldes sisuliselt kõige lähemal põhjamaade omadele. „GoBusi lepingus on kõik töötasud korrektselt kirjas ja arusaadavad ning see tagab töötajatele kindluse, et kokkulepitud töötasu alati ka korrektselt välja makstakse,“ lausus Kübarsepp lisades, et bussijuhid ei pea muretsema näiteks sellepärast, et kui nende kütusekulu talvel pisut suurem on, siis sellepärast nende palkade kallale minnakse.
 
AS-i GoBus juhatuse esimees Enn Randmaa väljendas heameelt, et osapooled said pikaajaliste ning keeruliste läbirääkimiste tulemusena töötasudes kokkuleppele, millega ühtlasi tagatakse töörahu. „GoBusi jaoks on tähtis see, et töötajad teeniksid tööle väärilist tasu. Äsja allkirjastatud palgaleppes kehtivate tariifide alusel töötasude maksmine on eelarveliselt küll pingeline, kuid me kavatseme lepingut väärikalt täita. Oleme sellega palgatasemelt Eesti parimaid töötasusid maksvate bussiettevõte hulgas,“ sõnas Randmaa.
 
Lisaks GoBusile sõlmis Transpordi Ametiühing värskelt kollektiivlepingu ka Narva Bussivedudega, millega tõusis sealsete bussijuhtide tunnipalk samuti 3,30-eurole. Järgmine suurem väljakutse ametiühingule on jõuda uue sektorileppeni Autoettevõtete Liiduga ning kollektiivlepinguteni bussiettevõtetes, kus kehtiv leping puudub.
 

Transpordi Ametiühing valmistub streigiks GoBus-is
16. jaanuar 2015
 
Eilsel GoBusi usaldusisikute koosolekul jõuti otsusele, et tuleb hakata ette valmistama GoBusi bussijuhtide streiki.
 
Alates eelmise aasta lõpust vahendab Transpordi Ametiühingu ja AS GoBus vahelisi ummikusse jõudnud kollektiivläbirääkimisi riiklik lepitaja ning 5. jaanuaril toimunud poolte esimesel kohtumisel lepitaja juures lepiti kokku, et tööandja saadab ametiühingule kümne päeva jooksul kompromissettepaneku palgatõusude osas.
 
Transpordi Ametiühingu bussijuhtide koordinaatori Aare Kübarsepa sõnul on tööandja tänaseks saatnud kompromissettepanekuks nimetatud dokumendi, mis sisaldab vaid juba kehtivaid töötasunumbreid.
"Ametiühing peab sellist käitumist aja venitamiseks ja kokkuleppe mittetäitmiseks, kuna täna kehtivad palganumbrid ei saa olla käsitletavad kompromissina," lisas Kübarsepp rõhutades, et raske on näha konstruktiivsena seda, kui juba kehtivate töötasu numbrite esitamiseks võetakse kümme päeva aega.
 

Lühikokkuvõte 14.01.2015 toimunud Põhja-Eesti ümarlauast
16. jaanuar 2015
 
14. jaanuaril 2015 toimus Põhja-Eesti ümarlaud, kus tehti kokkuvõtteid möödunud aastast ning arutleti algava aasta plaane. Ümarlaualt võtsid osa liikmed ja esindajad nii bussijuhtide, teede kui ka autojuhtide sektsioonist. Samuti andis ülevaate toimuvast ETTA volikogu esimees Eiki Nestor.
 
Esmalt tegid sektsioonide eestvedajad ülevaate, mis on toimunud erinevates sektsioonides. Autojuhtide sektsioonis üheks olulisemaks saavutuseks möödunud aastal on rahvusvahelise koostöö lepe, mida on arendatud ligikaudu kümme aastat. Tänaseks on koostöölepe andnud juba ka enda esimese positiivse tulemuse, kui ETTA liige sai Lätis kohtus võidu kohaliku politsei pool talle esitatud süüdistuse osas. Rahvusvaheline koostöö seisneb selles, et vastastiku abistatakse üksteise liikmeid erinevate juriidiliste probleemide korral. Kontaktandmed on esialgu üleval ETTA kodulehel, kuid kavas on luua uued LAF infolehed, mis hakkavad rahvusvaheliste koostööpartnerite kontaktandmeid samuti sisaldama. Kollektiivläbirääkimistega seonduvalt sõlmiti eelmisel aastal leping Eesti Posti osakonnas ning läbirääkimised jätkuvad Saku Lätte osakonnas.
 
Bussisektsioonis on olukord pingeline GoBus osakonnas. Läbirääkimised tööandjaga on kestnud juba pikemat aega, ent tulemust need andnud ei ole. Kollektiivse töövaidlusega suundusime riikliku lepitaja juurde. Kuna tööandja ei oska või ei soovi dialoogi pidada, siis on ilmselt järgmiseks sammuks üldstreik. Kollektiivlepingud on sõlmitud ka Motor Grupi osakondades – Sebe ja Eesti Buss, mis kehtivad käesoleva kuu lõpuni. Uued läbirääkimised on algamas. Eelmisel aastal sõlmiti lepingud ka ATKO ettevõtetes üle Eesti. Läbirääkimised on alanud ka Samati osakonnas, kus alles täna toimus esimene ametlik kohtumine. Tallinna Linnatranspordis, kus on täna kõige mahukam kehtiv kollektiivleping, on kevadel läbirääkimised algamas.
 
Teedesektsioonis on alanud läbirääkimised Eesti Teede osakondades. Ettevõttes vahetus juhatuse esimees ning oleme lepingu suhtes lootusrikkad.

 
Ametiühing katkestas GoBusiga töörahu, valmistub streigiks
16. detsember 2014

Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühing (ETTA) on katkestanud bussifirmaga Gobus kehtinud palgaleppe ja töörahu ning valmistub ette streigiks. 

Täna saatis ametiühing ettevõttele teate, et katkestab palgaleppe. Streik võiks kõige varasemalt toimuda uue aasta alguses, aga lõplikult sõltub see sellest, kuidas ja kas õnnestub riiklikul lepitajal olukorda lahendada, ütles ETTA juht Jaan-Hendrik Toomel BNSile.
«Loodame enne pühi kuulda, kas lepitaja hinnangul on siin bussifirmaga lootust sisulisteks läbirääkimisteks või mitte, kas Gobusil on üldse mingit kindlat seisukohta,» rääkis Toomel.
Hoiatusstreik oktoobris näitas, et töötajad on võimalikuks streigiks valmis, kinnitas ta. Detsembri algul jõudsid kevadest saadik käinud palgaleppe läbirääkimised tupikusse ning osapooled pöördusid riikliku lepitaja poole… 
Loe ETTA kohta artikleid siin: http://www.etta.ee/meie_meedias

 
Maanteeamet: avalike bussiliinide rendileandmine on ebaseaduslik
27. november 2014

Vastuseks Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (ETTA) pöördumisele avaliku liiniveo rendileandmise teemal teatas maanteeamet, et hanke võitnud vedajal ei ole võimalik bussiliine rendile anda, sest see on ebaseaduslik.

Samas teeb amet ETTAle ja Autoettevõtete Liidule (AEL) ettepaneku jõuda kokkuleppele bussijuhtide tööaja arvestamise reeglites, et luua eeldused tulevastes liinihangetes bussijuhtide palgataseme arvesse võtmiseks pakkumuste hindamisel ning eelistada seeläbi väärikamat palka maksvaid vedajaid… 
ETTA-t käsitlevaid artikleid leiad veel siit: http://www.etta.ee/meie_meedias.
 

 
Transpordi Ametiühing: kas bussiliinide välja rentimine peaks olema lubatud?
13. november 2014
 
Transpordi Ametiühing pöördus täna maanteeameti ja avaliku liiniveo turuosaliste poole seoses murega uue ilmnenud skeemi pärast allhankijate kasutamisega liiniveo hangete võitjate poolt.
 
Ametiühing soovib teada, kuidas suhtuvad turuosalised ja liiniveo korraldajad liinivedude rendile andmisesse, kas selline võimalus peaks olema liiniveo hangetel üldse lubatud ning mida teha, et vältida avalikul liiniveol probleeme, mis täna valitsevad näiteks ehitussektoris.
 
Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul nähtub uutest skeemidest, et liiniveo hangete pakkumised tehakse endiselt suures osas tingimustel, mis ei pruugi tagada liinide korrektset teenindamist. "Konkurents bussiturul on endiselt liiga terav ning valdavalt surutud bussijuhtide taskusse," lisas Toomel.
 
Transpordi Ametiühingu bussijuhtide koordinaator Aare Kübarsepp rääkis, et täna puudub kindlus, et allhankijad maksavad bussijuhtidele töötasu seadusest ja sektorileppest tulenevate reeglite järgi, kuna kontroll nende osas on ebapiisav.
 
"Halvimal juhul näeme ohtu surveks maksta nö ümbrikupalka, mis halvendab veelgi tänast niigi teravat konkurentsiolukorda bussiturul," jätkas Kübarsepp lisades, et varem või hiljem hakkab see mõjutama ka bussiliikluse turvalisust, kuna ka töötajate kvalifikatsiooni üle puudub turuosalistel sama tõhus kontroll kui liiniveo hanke võitnud ettevõtete üle.
 
 

 
 GoBusi bussijuhid on pahased tööandja väljaütlemise peale 900-eurostest kuupalkadest
14. oktoober 2014
 
Transpordi Ametiühingu esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul on GoBusis ka 900 eurot kuus või enam teenivaid bussijuhte, kuid streikinud bussijuhtide kuutöötasud maakondades ja linnades jäävad ikkagi vahemikku 700-800 eurot.
 
OÜ Tarbus juht Valter Keis sõnas pärast eilseid hoiatusstreike BNS-ile ja Õhtulehele, et juba täna teenivad paljud GoBusi bussijuhid 900-eurost kuupalka ja enamgi. Paraku ei vasta see väide tõele, kuna muidu ei poleks ilmselt tööandjal olnud mingit probleemi ka enne hoiatusstreike töötajate palganõudele vastu tulla.
 
Transpordi Ametiühing korraldas esmaspäeva hommikul GoBusi bussijuhtide palganõude toetuseks hoiatusstreigi Tartu maakonnas, Pärnu linnas ning Saare maakonnas.
 
GoBusi bussijuhid nõuavad Pärnu linnas ning Saare maakonnas 800-eurost kuupalka alates tuleva aasta algusest ja töötasu tõstmist 850-le eurole 1. juulist 2015. Tartu maakonnas nõuavad bussijuhid tuleva aasta algusest 930-eurost kuupalka.
 
Siin on valik artikleid, kus kajastatakse eile toimunud GoBus bussijuhtide hoiatusstreike Pärnus, Saaremaal ja Tartumaal:
1) http://www.ohtuleht.ee/598972/fotod-ja-video-suuremat-palka-noudvad-bussijuhid-korraldasid-hoiatusstreigi;
2) http://www.parnupostimees.ee/galerii/42369/parnu-bussijuhid-noudsid-streigiga-miinimumtasu-tostmist/3428009;
3) http://uudised.err.ee/v/eesti/1d5c8e3f-8b41-42a7-9ca1-dd651b7698d9
4) http://www.tallinnatv.eu/index.php/home/news_story/17809
 Samuti leiad hoiatusstreigiga seotud artikleid siit.

Transpordi Ametiühing korraldab esmaspäeval hoiatusstreigi
10. oktoober 2014
 
Eile tööandjatele edastatud streigiteate kohaselt korraldab Transpordi Ametiühing GoBusi bussijuhtide palganõude toetuseks tuleval esmaspäeval hoiatusstreigi Tartu maakonnas, Pärnu linnas ning Saare maakonnas.
 
Hoiatusstreik algab Tartu maakonnas hommikul kell 6.00 ja kestab tund aega ning mõjutab maakonnaliinide busse, mis väljuvad eeltoodud ajavahemikul Tartu ja Elva bussijaamadest. Hoiatusstreigi tõttu väljuvad bussid 15 minutit pärast graafikujärgset aega.
 
Saaremaal toimub hoiatusstreik kell 6.25 kuni 7.25 ning sel ajavahemikul väljuvad bussid samuti 15 minutit pärast graafikujärgset aega. Pärnu linnas algab hoiatusstreik kell 9.00 ning lõpeb kell 10.00, mil jäävad Pärnu linnaliinid teenindamata.
 
GoBusi bussijuhid nõuavad Tartu maakonnas tuleva aasta algusest 930-eurost kuupalka. Tööandja viimane pakkumine kollektiivläbirääkimistel küündib aga kõigest 750 euroni tuleva aasta jaanuarist ja 800 euroni 2015. aasta teisest poolaastast ning seda on sama palju, kui maksti sama töö eest samadel liinidel majanduskriisi haripunktis aastatel 2009-2011.
 
Tartumaa bussijuhid teatasid sel kevadel, enne viimast Tartumaa liiniveohanget, et ei nõustu uuest aastast tööd jätkama madalama tasu eest kui 930 eurot kuus. Mitmed teised bussiettevõtted kinnitavad, et tegid ka oma pakkumised sellisele turuhinnale tuginedes, makstes juba täna samas regioonis ligilähedast palka.
 
Transpordi Ametiühing järeldab sellest, et pakkuja tegi sellel konkursil (ja tegelikult ka mitmel teisel võidetud konkursil) teadlikku dumpingut ebarealistlikku tööjõuhinda arvestades.
Pärnu linnas ning Saare maakonnas nõuavad bussijuhid 800-eurost kuupalka alates tuleva aasta algusest ja töötasu tõstmist 850-le eurole 1. juulist 2015.

 
ATKO bussijuhid said miinimumpalgatõusu
09. oktoober 2014
 
Transpordi Ametiühing sõlmis ATKO Grupi ettevõtetes viis uut kollektiivlepingut, millega tõusid ettevõtete bussijuhtide miinimumkuupalgad, tunnitöötasud jäid muutmata.
 
ATKO Grupi ettevõtetega sõlmitud kollektiivlepingud tagavad bussijuhtidele minimaalse kuupalgatõusu varem tagasiulatuvalt 1. juulist olenevalt piirkonnast vähemalt 750-770 eurot ja tuleva aasta algusest sõltuvalt piirkonnast 770-800 eurot kuus.
 
Transpordi Ametiühingu esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul said seekord palgatõusu need ATKO Grupi Harjumaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa ja Ida-Virumaa bussijuhid, kes varem teenisid üleriigiliselt kokkulepitud bussijuhtide miinimumpalka 700 eurot kuus.
 
„Tunnustame tööandjat selle eest, et läbirääkimised toimusid sujuvalt ja konstruktiivses õhkkonnas,“ sõnas Toomel lisades, et ametiühingul on plaanis jätkata läbirääkimisi veel ATKO Grupi ettevõttes Valgamaal.
 

 
GoBusi bussijuhid pole rahul tööandja pakutud palgaga
30. september 2014
 
Transpordi Ametiühing pöördus reedel majandus- ja taristuminister Urve Palo poole, et arutada bussinduses valitsevat ummikseisu, mille on põhjustanud alapakkumistega võidetud liiniveohanked.
 
Transpordi Ametiühingu bussijuhtide koordinaatori Aare Kübarsepa sõnul teatasid Tartumaa bussijuhid enne viimast Tartumaa liiniveohanget, et ei nõustu uuest aastast tööd jätkama madalama tasu eest kui 930 eurot kuus ning lisas, et see on igati realistlik ja mõõdukas palgatõusunõue kohalikke pikaajalisi olusid arvestades.
 
"Mitmed bussiettevõtted kinnitavad, et tegid ka oma pakkumised sellisele turuhinnale tuginedes, makstes juba täna samas regioonis ligilähedast palka", jätkas Kübarsepp tõdedes, et täna on hanke võitnud GoBusi kollektiivläbirääkimistel jõutud olukorda, kus tuleb teatada tõsisest liiniveo katkemise riskist Tartumaal ja teistes GoBusi teenindavates piirkondades.
 
Tartumaa liiniveohanke võitnud AS GoBus on täna olukorras, kus viimane pakkumine kollektiivlepingu läbirääkimistel küünib kõigest 750 euroni tuleva aasta jaanuarist ja 800 euroni 2015. aasta teisest poolaastast. Seda on sama palju, kui maksti sama töö eest samadel liinidel kriisi haripunktis aastatel 2009-2011.
 
Transpordi Ametiühing järeldab sellest, et pakkuja tegi sellel konkursil (ja tegelikult ka mitmel teisel võidetud konkursil) teadlikku dumpingut ebarealistlikku tööjõuhinda arvestades. Bussijuhid kinnitavad, et ei võta vastu GoBusi pakutud töötasupakkumist.
 
Paraku iseloomustab Tartumaa näide olukorda kogu kohaliku avaliku liiniveo valdkonnas, kus ettevõtete ainus konkurentsieelis tuleb bussijuhtide töötasu arvelt. Kuigi kõigis maakondades on liinidele tulnud uued bussid, on bussijuhtide palk surutud minimaalse 700 euro peale, mis põhjustab omakorda bussijuhtide keskmise vanuse tõusu kohati juba üle 60 eluaasta.
 

 
GoBus läbirääkimistest 23. septembril 2014
29. september 2014
 
23.09. toimus järgmine läbirääkimistevoor GoBus tööandjaga, kus bussijuhid tegid tööandjale ettepaneku tõsta tunnitasu 3,80 eurole ning kuutasu minimaalmäärana 800 eurole. Bussijuhtide ettepanekule ei olnud tööandja valmis vastu tulema ning tegi omalt poolt ettepaneku tunnitasu tõsta 3,15 eurole. Tänane ÜTK järgne miinimumtasu bussijuhile on 3 eurot tunnis. Tööandja ettepanek on tänast turgu arvestades vastuvõetamatu ning pakkumisega bussijuhid ei nõustu, mistõttu pöördusid bussijuhid ettepanekutega bussisektori osas majandus- ja taristuminister Urve Palo poole.
 

 
GoBus usaldusisikute kohtumisest 18. septembril 2014
18. september 2014
 
18. septembril 2014 toimus GoBus usaldusisikute kohtumine, kus arutleti käimasolevaid läbirääkimisi tööandjaga. Läbirääkimised on toimunud kõrvuti ÜTK läbirääkimistega, mis tänaseks ei ole tulemust andnud. Järgmine GoBus läbirääkimiste voor toimub 23. septembril. Täna ootavad usaldusisikud ja ametiühing tööandja ettepanekud ja nägemust töötasutõusu osas, mis otsustab läbirääkimiste kulgemise edaspidi ning kas võimaldab tööandjaga jätkata sisulist arutelu töötajate töötasutingimuste osas. Tänased bussijuhtide töötasud GoBus-s jäävad vahemikku 700 eurot kuni 770 eurot olenevalt piirkonnast ja sõidetavast bussiliinist, olgu siinkohal mainitud, et reisijateveo üldtöökokkuleppe kohaselt on minimaalne töötasu bussijuhil normaaltundide alusel 700 eurot kuus ning 3,0 eurot tunnis.
 
Täpsem info Lõuna-Eesti koordinaator Aare Kübarsepp (aare.kybarsepp@etta.ee või 5667 7752).