Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

Liikmearvestuskord


  ETTA Soodustused liikmele
ETTA
  ETTA Liikmemaksu maksmise kord
ETTA
  ETTA Liiklusabifond (LAF)
ETTA
  ETTA Kehtiv autoala üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Kehtiv sõitjateveo üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Töötu toetusfond
ETTA
  ETTA Põhikiri
ETTA
  ETTA Liikmearvestuskord
ETTA
  ETTA Norra erireegleid tutvustav video „Ema esitleb“
ETTA
  ETTA Bussijuhi aasta tööaja arvestuse tabel
ETTA
  ETTA Tulumaks 2018 ja sellega seonduvad küsimused
ETTA
 

Liikmearvestuse kord

1. Liikmearvestust teostavad koordinaatorid internetis asuva liikmeandmebaasi kaudu.

2. Liikmeandmebaasi uuendatakse vähemalt kord kvartalis alltoodud protseduuri jälgides.

3. Iga kvartali kolmanda kuu esimese nädala esmaspäeval saadavad koordinaatorid usaldusisikutele liikmeandmete uuendamise vormi, mis sisaldab registris olevate osakonna liikmete nimekirja olulisemate kontaktandmetega (lisa 1).

4. Usaldusisikud kontrollivad andmeid ja täidavad vormi lõpus olevad liitujate lahtrid. Lahkujate kohta märgib usaldusisik märkuste lahtrisse lahkumise viisi (lahkus ettevõttest, loobus liikmelisusest, suri) ja lahkumise kuupäeva.

5. Usaldusisik saadab täidetud liikmeandmete uuendamise vormi tagasi oma koordinaatorile e-posti, faksi või kirja teel hiljemalt kvartali viimase kuu teisel esmaspäeval.

6. Koordinaator viib liikmeandmebaasi sisse muudatused kontaktandmetes. Muutused liikmeskonnas märgib järgmiselt:
  1) märgib osakonnast lahkunud liikmete staatuseks „liikmemaks laekumata“ ja lisab vastava kuupäeva
  2) märgib surnud liikme staatuseks „surnud“ ja lisab vastava kuupäeva
  3) märgib lahkuva liikme staatuseks „lahkuja“ ja lisab vastava kuupäeva
  4) kannab sisse uue liikme andmed ja märgib tema staatuseks „liituja“ ning lisab avalduse esitamise kuupäeva.

7.Finantssekretär kontrollib üksikliikmete ja „liikmemaks laekumata“ staatusega liikmete liikmemaksu maksmist vähemalt neli korda aastas iga kvartali viimase kuu teisel esmaspäeval. Enam kui kuus kuud liikmemaksuvõlgnevuses oleva liikme märgib finantssekretär staatusega „lahkuja“.

8. Infosekretär valmistab iga kvartali viimase kuu kolmanda nädala esmaspäevaks juhatusele ette lahkujate ja liitujate nimekirjad ning annab ülevaate maksvate liikmete ja kõigi liikmete arvu kohta ning tutvustab olulisemaid muutusi osakondade liikmeskonnas.

9. Lähtuvalt põhikirjast võtab juhatus liikmeks vastu sobivad isikud ning langetab otsuse liikmete väljaarvamise kohta.

10. Peale juhatuse otsust teevad koordinaatorid andmebaasi vastavad märkmed.

11. Finantssekretär ja koordinaatorid teostavad järelevalvet „liikmemaks laekumata“ staatusega liikmete osas. Finantssekretär väljastab neile vähemalt kord kvartalis kirjaliku teatise liikmemaksu maksmise võimaluste kohta ning koordinaator vestleb nendega vajadusel ka telefoni teel. Liikmemaksu laekumisel või tööandja kaudu maksva osakonnaga liitumisel muudab liikme staatuse vastavalt koordinaator või finantssekretär.

 

 

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA