Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

Streigipakt


  ETTA Põhikiri
ETTA
  ETTA Sümboolika
ETTA
  ETTA Meie sõbrad
ETTA
  ETTA Aruanded
ETTA
  ETTA Streigipakt
ETTA
 

Streigipakti sõlmimine 17. septembril 2003

§1. Pakti eesmärk
Käesolev streigipakt (edaspidi: pakt) on sõlmitud Eesti Raudteelaste Ametiühingu, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (edaspidi: ametiühingud) vahel, pidades silmas oma liikmete huvide tõhusamat esindamist töötüli tingimustes, transpordivaldkonna töötajate omavahelise solidaarsuse kasvatamist ning ametiühingute aktsioonijõu suurendamist.

§2. Solidaarsusaktsioonid
Solidaarsusaktsioonidena käsitletakse pakti mõistes toetusstreike, pikette toetusavaldusi ning muid seadustega lubatud mõjutusvahendeid. Paktiga ühinenud ametiühingud kinnitavad käesolevaga oma vastastikust solidaarsust ja toetust ühisaktsioonide korraldamiseks, kui ametiühing on kõigi ettenähtud lepitusmenetluste järel kuulutanud välja streigi.

§3. Informeerimine
Ametiühingud informeerivad teineteist regulaarselt käimasolevatest töötülidest. Üleskutse solidaarsusaktsioonide korraldamiseks tuleb üle anda kirjalikult ametiühingute juhatustele ja need peavad andma oma motiveeritud vastuse hiljemalt viie päeva möödudes.

§4. Rahaline abi
Paktiga ühinenul on õigus pöörduda teiste ametiühingute poole streigikulude osaliseks hüvitamiseks, kui streik, mis hõlmab vähemalt 50% selle ametiühingu liikmetest on väldanud rohkem kui kaks tööpäeva. Ametiühingud otsustavad rahalise abi osutamise kirjaliku motiveeritud avalduse alusel lähtudes konkreetsetest asjaoludest ja oma rahalistest võimalustest. Streigiabi summasid võib kasutada ainult streigiga seotud kulude katmiseks – abi saaja esitab selle kohta abistajale aruande viie päeva jooksul peale vastavate kulude kandmist.

§5. Streigivõime arendamine
Paktiga ühinenud ametiühingud arendavad oma streigi- ja aktsioonivõimet, korraldades selleks vajadusel ühiseid koolitusi ja praktilisi õppusi. Ametiühingud töötavad välja ühise aktsioonivõime hindamise süsteemi, mis annaks adekvaatset informatsiooni ametiühingute reaalsest streigisuutlikkusest.

§6. Pakti kehtivus
Streigipakt kehtib tähtajatult allakirjutamise hetkest kuni selle kirjaliku lõpetamiseni kõigi paktiga ühinenute poolt. Paktiga saavad ühineda kolmandad ametiühingud, esitades selle kohta kirjaliku avalduse kõigi pakti sõlminud ametiühingute juhatustele. Pakti sõlminud ametiühingute juhatused peavad teatama oma nõustuva või motiveeritud tagasilükkava seisukoha hiljemalt kuu aja jooksul avalduse saamise päevast. Paktist taganemisest on ametiühing kohustatud teatama kirjalikult ette vähemalt kaks kuud.

Tallinnas, 17. septembril 2003

Peep Peterson, Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing 
Jüri Lember, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing
Jolan Ševtsov, Eesti Raudteelaste Ametiühing

 

Liitujad

Aja jooksul on Streigipakt saanud endale uusi osapooli. Täna jagavad streigipaktiga võetud vastastikust solidaarsuskohustust järgmised ametiühingud:

- Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit
- Narva Energia Ametiühing
- Eesti Õdede Liit
- Eesti Raudteelaste Ametiühing
- Eesti Liinilendurite Ametiühing
- Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing
- Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing

 

 

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA