Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

Ühisdeklaratsioon


  ETTA Autoala üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Sõitjateveo üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Ühisdeklaratsioon
ETTA
  ETTA Tagasiside
ETTA
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Autoettevõtete Liidu ja
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu

ÜHISDEKLARATSIOON

Üldtöökokkuleppe allkirjastamisel Tallinnas, 8. veebruaril 2012. aastal

Ühisdeklaratsiooni üldiseks eesmärgiks on tagada bussivedude efektiivne korraldus transpordiohutust, ausat konkurentsi ja töötajate sotsiaalset kaitset toetavate tegevustega. Osapooled kutsuvad vedajaid üles järgima seadusi, häid äritavasid ja eetikanorme , pannes sellega aluse sõitjateveo turu edaspidisele jätkusuutlikule arengule ja liiklusohutuse tõusule. Selleks lähtuvad ühisdeklaratsiooni osapooled oma tegevuses  seonduvalt uue Üldtöökokkuleppe sõlmimisega järgmistest eesmärkidest:

1. Riigihangete hankedokumentides  ja avaliku teenindamise lepingutes on sätestatud kehtiva Üldtöökokkuleppega laiendatud bussijuhtide palga alammäärade ning töö- ja puhkeajanõuete  täitmise kohustus. Üldtöökokkuleppe osapooled osutavad vastastikust abi selle kriteeriumi vastavuse kontrollimiseks. Ettevõttetasandi kollektiivlepingu olemasolu hinnatakse riigihankel täiendavalt  tänu sellest tulenevale stabiilsusele avaliku sõitjateveo teenuse osutamisel.

2. Maanteeamet ajakohastab vastavalt avaliku liiniveo kulustruktuuri muutumisele, turusituatsioonile ja riigieelarve võimalustele  ühistranspordi hinnaindeksi rakendamise põhimõtteid.

3. Ühisdeklaratsiooni osapooled oma pädevusest lähtuvalt töötavad välja ning viivad ellu meetmed, mis aitavad kaasa sõitjateveo tulude paremale laekumisele ja õigele kajastamisele vedaja majandustegevuse arvestuses, luues sellega paremad eeldused  ühistranspordi jätkusuutlikkusele, sh nii teenuse kättesaadavusele kui töötajate sotsiaalsele kaitstusele.

4. Autoettevõtete Liit ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing osalevad head kaasamise tava järgides Riigieelarve koostamise protsessis.

5. Üldtöökokkuleppe osapooled toetavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevusi  Maanteeameti kujundamisel   ühistransporti korraldavaks pädevaks asutuseks nii üleriigilises kui maakondlikus bussiveonduses.

6. Omavahelises koostöös lähtutakse igakülgsest vastastikuse usalduse printsiibist.

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Juhan Parts, minister)

Autoettevõtete Liit (Jaan Metssalu, president)

Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (Peep Peterson, juhatuse esimees)

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA